This website uses cookies. They help us to know a little bit about you and how you use our website, which improves the browsing experience.

 

Biserica Unica este adevarata Biserica a lui Dumnezeu,

in care El isi manifesta prezenta.

 experienta si dogma

Marea dilemă a omului modern este alegerea dintre adevărul crud și o iluzie care poate genera confort interior. Suntem oare gata să sacrificăm un confort iluzoriu, o pace interioară bazată pe adevăruri îndoielnice de dragul adevărului curat, acela pe care suntem nevoiți să îl înfruntăm direct pentru a merge mai departe în căutările noastre?

Read more... 

                   

         


 Secretele Bibliei1

Oct 9, 2013 Written by 

Biserica Unica - Împotriva religiei și pentru Isus (Iisus)

Nu se poate afirma că suntem împotriva religiei atâta vreme cât nu suntem şi împotriva celor care promovează şi susţin religia, adică împotriva instituţiilor bisericeşti. Ce sunt instituţiile bisericeşti se poate vedea bine în cartea pe care o găsiţi pe websitul www.bisericaspiritualaunica.com Pe scurt, aceste instituţii bisericeşti sunt toate confesiunile creştine existente, în trecut, în prezent sau în viitor. Despre ele sunt multe de spus şi de aceea este util a se vedea analiza lor pe websitul mai sus menţionat.

Tot sistemul religios creştin actual stă pe fundamentul unei structuri complexe, denumită religia creştină, care a construit o uriaşă infrastructură denaturând    învăţătura simplă a lui Isus (Iisus) şi anume cerinţa de a fi oameni conştienţi şi responsabili, plini de dragoste de natură divină, care să luăm în considerare că nu suntem singuri în univers şi că toţi suntem, la un anumit nivel, acelaşi om, în mai multe variante şi că de aceea este de dorit să ne iubim unii pe alţii, respectând, în acest mod, fondul nostru comun. Este vorba despre unitate în diversitate. Din nefericire, este destul de greu de armonizat cele două principii, cel al unităţii şi cel al diversităţii. Isus (Iisus) subliniază, absolutizează unitatea, lumea noastră promovează, mai ales diversitatea.

Bisericile instituţionale sunt o expresie a diversităţii de opinii umane asupra lui Dumnezeu. Nici chiar evangheliile nu sunt identice între ele, în toate detaliile, dar toate spun acelaşi lucru şi anume că omul poate ajunge asemenea lui Dumnezeu, la chip şi la asemănare, cu condiţia ca individul în cauză să urmeze exemplul lui Isus (Iisus). Toţi putem să devenim fraţii şi surorile lui Isus (Iisus). (Romani 8; 29) Fiecare să pună în prim plan valorile spirituale şi nu pe cele materiale şi mai presus de orice dragostea sinceră pentru Dumnezeu şi pentru oameni. Ce au făcut Bisericile instituţionale din aceste valori? Au construit nişte organizaţii puternice şi autoritare, care ne învaţă şi ne impun, ce se credem şi ce să nu credem. Aceste organizaţii, Bisericile instituţionale de astăzi, sunt cu ochii pe noi, ne caută şi ne urmăresc, nu ne iubesc, nici o organizaţie nu poate iubi, pentru că nu are sentimente, ci doar interese. Toate aceste organizaţii reprezintă religia organizată, împotriva cărora ne declarăm, atunci când susţinem că suntem împotriva religiei.

În cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională,” am descompus mecanismele religiei instituţionale şi am ajuns la concluzia că religia creştină, aşa cum se prezintă ea astăzi este foarte diferită de învăţătura lui Isus (Iisus). El a promovat slujirea nu autoritatea, ele promovează autoritatea impusă, El a promovat libertatea, ele promovează supunerea faţă de învăţăturile obligatorii cuprinse în doctrinele şi dogmele lor, El a promovat spiritualitatea, ele promovează reguli şi tradiţii instituţionale. Dacă suntem împotriva religiei trebuie să înţelegem cum funcţionează religia şi care sunt consecinţele ei asupra indivizilor şi asupra societăţii. Consider că religia a avut, în multe privinţe, un rol negativ asupra societăţii dar că învăţăturile lui Isus (Iisus) au o mare frumuseţe şi valoare morală. Aceste învăţături însă nu pot fi înţelese cu o înţelepciune firească, omenească, ci doar cu o înţelepciune care vine de la Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt. (1 Corinteni 2; 13-14) Din acest motiv, bătălia între şi pentru religii este mare şi multe interese sunt în joc. Nu puţini îşi asigură existenţa vorbind oamenilor de Dumnezeu şi pierderea autorităţii instituţiilor lor este percepută de aceştia, ca un mare pericol. Diferenţele între religia organizată şi învăţăturile lui Isus (Iisus) sunt atât de mari încât dacă El ar veni din nou pe pământ, probabil ar fi răstignit a doua oară. A răstigni pe Isus (Iisus) înseamnă a răstigni nevinovăţia. Isus (Iisus) este modelul de om nevinovat dar a ‚răstigni’ oameni nevinovaţi este specialitatea instituţiilor bisericeşti. Cine este împotriva religiei organizate este, în mod necesar şi împotriva vehiculului acesteia şi anume împotriva sistemului şi autorităţii Bisericilor instituţionale.

 

 

3803 Last modified on Friday, 12 October 2018 19:15

Smart Search

config

 Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.”

artea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.”

Read the book

GOD'S FALSE MIRROR

www.godsfalsemirror.com

 

 
  Gods false mirror